Freepik
    若い男は、承認で親指を立てて「はい」と言い、白い背景の上に立って承認して笑顔で良い仕事を賞賛します
    avatar

    diana.grytsku

    14.2k 素材

    若い男は、承認で親指を立てて「はい」と言い、白い背景の上に立って承認して笑顔で良い仕事を賞賛します