Freepik
    棚に貨物を積み込むスタッカーの倉庫作業員
    avatar

    a_mededkov

    1.5k 素材

    棚に貨物を積み込むスタッカーの倉庫作業員