Freepik
    聴診器は、医師が患者に相談する近くのクリップボードに横たわっています。
    avatar

    korarkar

    1.4k 素材

    聴診器は、医師が患者に相談する近くのクリップボードに横たわっています。