Freepik
    灰色の背景のプレートにスライスしたスイカ
    avatar

    arbois

    400 素材

    灰色の背景のプレートにスライスしたスイカ