Freepik
    白い背景で隔離のオレンジ色の果物のスライス。オレンジのクリッピングパス
    avatar

    PixaHub

    4.3k 素材

    白い背景で隔離のオレンジ色の果物のスライス。オレンジのクリッピングパス