Freepik
  アスペクト比
  16:9
  アスペクト比 16:9
  フレームレート 30 fps
  再生時間 00:40
  ライセンス
  avatar

  freepik

  5.76m 素材

  深宇宙の星空を飛ぶ (ループ)